Hiển thị tất cả 20 kết quả

Danh mục sản phẩm của Hưng Phú Thái, chuyên bán sản phẩm về đóng gói hàng hóa xuất nhập khẩu như: pallet gỗ , dây đai composite , túi khí chèn container , màng co nhiệt….

Sản phẩm

PALLET GỖ TRÀM

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Sản phẩm

PALLET GỖ THÔNG

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ